Mesačné poplatky IPTV


Názov balíka samostatná služba cena s internetom
GPON11
cena s internetom
GPON14
cena s internetom
GPON17
Základný balík
80 kanálov
5,- zľava 1 €
4,-
zľava 2 €
3,-
zľava 3 €
2,-
1
Tématický balík
+5 prémiových
7,- zľava 1€
6,-
zľava 2€
5,-
zľava 3€
4,-
2
Tématické_balíky
+10 prémiových
8,- zľava 1€
7,-
zľava 2€
6,-
zľava 3€
5,-
3
Tématické balíky
+15 prémiových
9,- zľava 1€
8,-
zľava 2€
7,-
zľava 3€
6,-
4
Tématické balíky
+20 prémiových
10,- zľava 1€
9,-
zľava 2€
8,-
zľava 3€
7,-
5
Tématické balíky
+25 prémiových
11,- zľava 1€
10,-
zľava 2€
9,-
zľava 3€
8,-
6
Tématické balíky
+30 prémiových
12,- zľava 1€
11,-
zľava 2€
10,-
zľava 3€
9,-
7
Tématické balíky
+35 prémiových
13,- zľava 1€
12,-
zľava 2€
11,-
zľava 3€
10,-
Discovery balík
+7 kanálov
+3,- +3,- +3,- +3,-
Filmbox balík
+12 kanálov
+4,- +4,- +4,- +4,-
Jeden tématický balík stojí 2€, každý ďalší si prirátajte jedno euro. Tieto ceny sú udržateľné len pri momentálnych cenových hladinách televíznych spoločnosti prevádzkujúce kanály Markíza, Joj, Nova, Prima. V prípade ich navýšenia musíme prehodnotiť výšku zliav pre daný balík.

Mesačná Tarifa KÁBLOVKA


Názov balíka bez Internetu s Internetom
minimálne FIBER300
Základný balík
20 kanálov
5,- zľava 5 €
zadarmo
Rozšírený balík
+30 prémiových kanálov
5,- zľava 1€
4,-

Mesačná Tarifa TEČKO


Názov balíka mesačný poplatok ročný poplatok
programový balík
ZÁKLAD
--- s Internetom minimalne AIR20
zadarmo
bez Internetu na 15 mesiacov
29,-
programový balík
KOMBI
6,- mesiac zadarmo
66,-
programový balík
ADAM
4,- mesiac zadarmo
44,-
programový balík
EVA
4,- mesiac zadarmo
44,-
programový balík
ADULT
1,- mesiac zadarmo
11,-
Aktivujte si základný balík a získajte OCHUTNÁVKU na dva mesiace programový balík KOMPLET zadarmo.

Aktiváčné poplatky IPTV


Názov
Aktivácia služby zadarmo
Jednorázový prenájom STB na celé obdobie * 60,-
Mesačný prenájom STB ** 2,-
* možnosť rozdeliť do 3 splátok po 20,-
** nájom druhého a ďalšieho STB je možný len pri zakúpení
minimálne 3 programových balíkov

Aktiváčné poplatky KÁBLOVKA


Názov
Aktivácia služby svojpomocne zadarmo
Zriadenie služby technikom 20,-
Aktivácia služby na GPON zariadení 20,-

Aktiváčné poplatky TEČKO


Názov
Aktivácia služby svojpomocne zadarmo
Zriadenie služby technikom 20,-
Prístupová karta TEČKO 20,-
Dekódovací modul CONAX 29,-
Set-top BOX DVB-T2 HD CONAX 45,-
Anténa 10 prvková 13dB 15,-
Anténa 45 prvková 13dB 30,-Dokumenty na stiahnutie